Orimattilan kaupunginkirjaston käyttösäännöt 1.9.2017 alkaen

Kirjaston palvelut ja niiden käyttö

Kaikilla yksityishenkilöillä, laitoksilla ja yhteisöillä, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä, on oikeus lainata aineistoa, käyttää kirjaston yleisötiloja ja muita palveluita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ja muita kirjaston käyttösääntöjä sekä niihin tehtäviä muutoksia saadessaan kirjastokortin tai suostuessaan vastuuhenkilöksi.

Asiakas vastaa kortilla lainatusta aineistosta. Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon. Asiakas ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen.

Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu alle 15- vuotiaan kirjastokortilla.

Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla.

Asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä ja niiden tehtäviä muutoksia saadessaan kirjastokortin tai suostuessaan vastuuhenkilöksi.

Asiakkaan tulee ilmoittaa kirjastoon nimen ja yhteystietojen muutokset.

Kirjastoaineiston lainaus ja käyttö kirjastossa on maksutonta. Kirjasto perii kuitenkin palvelu- ja myöhästymismaksuja sekä korvauksia palauttamattomasta, kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta.

Omatoimikirjastot

Joitakin kirjastoja on asiakkaiden omatoimikäytössä.

Kirjastokortti

Henkilökohtaisen kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla varustetun henkilötodistuksen, ilmoittamalla yhteystietonsa ja sitoutumalla noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle maksaa 3 euroa.

Alle 15-vuotias saa kirjastokortin vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella.

Päijät-Hämeen kirjastojen kirjastokortit käyvät kaikissa Päijät-Hämeen yleisissä kirjastoissa.

Aineiston varaaminen

Aineistoon voi tehdä varauksia verkkokirjastossa tai kirjastoissa maksutta. Varauksen säilytysaika on 7 vrk. Noutamattomasta varatusta aineistosta peritään 2 €/varaus.

Kaukolainat

Kaukolainaksi toisesta kirjastosta, Suomesta tai ulkomailta voi tilata aineistoa, jota ei ole Päijät-Hämeen Lastu-kirjastojen kokoelmissa.

Kaukopalvelumaksu on 5 €/laina. Artikkelikopiot muista kirjastoista ja kaukolainat ulkomailta hinnoitellaan lähettäjäkirjaston perimien kustannusten mukaan.

Lainaaminen, laina-ajat ja lainamäärät

Laina-aika on pääsääntöisesti 28 vuorokautta. Kirjasto voi päättää poikkeavista laina-ajoista harkintansa mukaan. Kirjasto voi rajoittaa asiakkaan kerralla lainaaman ja asiakkaalla lainassa olevan aineiston määrää.

Kerralla lainassa olevan aineiston määrä voi olla korkeintaan 100. Yhdellä asiakkaalla voi samanaikaisesti olla lainassa DVD-levyjä enintään 15 kpl, CD-kirjoja enintään 10 kpl, konsolipelejä enintään 4 kpl ja Blu-ray-levyjä enintään 4 kpl.

Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen ikärajaluokittelua.

Lainan uusiminen

Lainan voi uusia enintään 5 kertaa, ellei siitä ole varauksia eikä lainaaja ole lainauskiellossa.

Laina-aika ja palauttaminen

Laina-aika päättyy kirjaston aukioloaikana ja verkossa vuorokauden päätyttyä.

Ennakkotiedotuksen lähestyvästä eräpäivästä voi tilata maksuttomana sähköpostiin tai maksullisena tekstiviestinä matkapuhelimeen (0,30 €/ilmoitus). Ilmoituksen poisjääminen ei poista asiakkaan vastuuta myöhästymismaksuista.

Lainojen palautus palautusluukkuun on asiakkaan vastuulla. Kirjaston aukioloajan jälkeen tehdyt palautukset kirjautuvat seuraavalle aukiolopäivälle.

Lainausoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Jos asiakas jättää lainansa palauttamatta tai hänellä on maksamattomia maksuja 10 euroa tai enemmän, asiakas menettää lainausoikeutensa siihen saakka, kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut maksettu.

 

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksu on 0,40 €/vrk/laina kaikesta aineistosta. Maksu peritään 1. myöhästymispäivästä alkaen kaikilta kalenteripäiviltä. Lasten ja nuorten aineistosta ei peritä myöhästymismaksuja paitsi DVD- ja Blu-ray-levyistä sekä konsolipeleistä.

Myöhästymismaksun enimmäismäärä on 10 €/laina.

Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Myöhästymisilmoitukset, laskutus ja perintä

Asiakkaalle lähetetään kaksi huomautusta palauttamattomasta aineistosta. Jos asiakas ei palauta tai korvaa lainattua aineistoa, aineistosta ja myöhästymismaksuista lähetetään huomautusten jälkeen lasku laskutuslisineen. Tämän jälkeen perintätoimisto hoitaa kirjaston saatavien perintää asiakkaalta ja asiakkaan maksettavaksi tulevat myös perintäkulut.

Kirjaston käyttöoikeuden menetys

Kirjaston tilat ovat avoimet kaikille palveluja käyttäville, mikäli he eivät tuota häiriötä kirjaston toiminnalle tai muille asiakkaille. Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan. Kirjaston käyttöoikeuden voi myös menettää määräajaksi, jos kielloista huolimatta käyttäytyy häiritsevästi tai turmelee kirjaston omaisuutta.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston korvaaminen

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määrittelemä hinta. Videotallenteita (DVD-levyjä) ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla teoksella. Korvattu vahingoittunut aineisto jää kirjastolle eikä korvauksia makseta takaisin, vaikka aineisto myöhemmin palautettaisiin.

Muuta

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Käyttäjän tietosuoja ja rekisteritietojen tarkistaminen

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13). Asiakastietoja käytetään lainaustenvalvontaan ja kirjaston tietokoneden ajanvaraukseen ja niille kirjautumiseen.

Henkilötietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston lainaajatietoihin on tallennettu. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastossa sekä kirjaston verkkosivuilla.